0,00 zł ( 0 produktów )

Regulaminy na konkursy targowe podczas PGA.

Regulamin KLIKMANIA

1. Konkurs trwa od 24.10.2014, godz. 9:00, do 26.10.2014, godz. 17:00
2. Zwycięzcy wybrani zostaną:
24.10.2014  RUNDA 1: godz. 13.30 RUNDA 2: godz. 17:00
25.10.2014  RUNDA 3: godz. 14:00 RUNDA 4: godz. 19:00
26.10.2014  RUNDA 5: godz. 13:00 RUNDA 6: godz. 17:00
3. Wyniki konkursu na poszczególnych etapach dostępne będą na stoisku TESORO do momentu zakończenia targów PGA
4. Konkurs polega na uzyskaniu jak największej ilości kliknięć w logo TESORO w ciągu 20 sekund za pomocą aplikacji konkursowej. Pierwsze kliknięcie uruchamia odliczanie pozostałego czasu dla danego uczestnika, kliknięcia naliczane są tylko w trakcie odliczania. Po zakończeniu odliczania, aplikacja przestaje naliczać kliknięcia.
5. Nagrody dla każdej kolejnej tury konkursu będą prezentowane przed jej rozpoczęciem i obowiązywać będą wyłącznie podczas danej rundy. 
6. W konkursie uczestnik może wziąć udział dowolną ilość razy. Jednorazowo uczestnikowi przysługują dwie próby, aby podjąć kolejną próbę, uczestnik trafia na koniec kolejki
7. Podczas udziału w konkursie uczestnik posługuje się wybranym przez siebie nickiem. Za najlepszy uzyskany w danym momencie wynik uczestnik otrzyma specjalną naklejkę, której okazanie w razie ewentualnej wygranej upoważnia uczestnika do odbioru nagrody
8. Każdy uczestnik może uzyskać maksymalnie jedną nagrodę podczas całkowitego czasu trwania konkursu. Kolejne wyniki nagrodzonego uczestnika nie są brane pod uwagę w kolejnych rundach.
9. Wynik uzyskany przez uczestnika jest ważny tylko podczas danej rundy, po zakończeniu rundy wszystkie wyniki ulegają wyzerowaniu.
10. Czas na zgłoszenie się po odbiór nagrody uczestnik ma do momentu zakończenia targów PGA. W przypadku niezgłoszenia się zwycięzcy po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie, kolejny zwycięzca nie będzie wybierany, nie będzie możliwy również odbiór zaległych nagród po zakończeniu targów PGA.
11. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz powyższy regulamin.

Regulamin konkursu #TesoroPoland

1. Konkurs trwa od 24.10.2014 do 30.10.2014

2. Konkurs odbywa się wyłącznie na platformie społecznościowej Facebook, a jego wyniki zostaną ogłoszone 3.11.2014 na oficjalnym fanpage'u firmy tesoro pod adresem http://facebook.com/TesoroPoland

3. Konkurs polega na udostępnieniu publicznego zdjęcia na platformie Facebook, na którym znajdować się będzie naklejka z logiem Tesoro otrzymana na targach Poznań Game Arena. W opisie zdjęcia musi znaleźć się "#TesoroPoland", za pomocą którego zostaną skatalogowane zdjęcia konkursowe. Zdjęcia bez publicznego dostępu lub bez hasła #TesoroPoland w opisie nie będą kwalifikowane.

4. Technika wykonania i tematyka zdjęć są dowolne.

5. Zabrania się umieszczania w pracach treści wulgarnych, naruszających przepisy prawa, niezgodnych z normami obyczajowymi oraz godzących w uczucia religijne i poglądy.

6. Nagrody zostaną ogłoszone wraz z ogłoszeniem zwycięzców.

7. W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie trzech zwycięzców.

8. Mając na uwadze zachowanie porządku publicznego oraz czystości, Tesoro zwraca uwagę na niepozostawianie naklejek w miejscach publicznych oraz na niezaśmiecanie nimi przestrzeni publicznej, przypominając tym samym uczestnikom, że te czyny są karalne w świetle polskiego prawa.

9. Tesoro nie ponosi odpowiedzialności za nieregulaminowe wykorzystanie naklejek.

10. Na zgłoszenie się po odbiór nagrody uczestnik ma 31 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku niezgłoszenia się zwycięzcy po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie, kolejny zwycięzca nie będzie wybierany.

11. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje powyższy regulamin.

Zapisz się do newslettera!

Produkt dodany do koszyka
Do zamówieniaKupuj dalej